Foto: Arnd.nl

Diatomeeënaarde bestaat uit skeletjes van eencellige kiezelwieren. Veel paardenbezitters denken dat de scherpe kantjes van de skeletjes mechanische schade geeft aan parasitaire wormen in het maagdarmstelsel van paarden. Helaas is hier geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden.

Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd en deze lieten geen anti-parasitair effect zien. Ook al heeft diatomeeënaarde scherpe kantjes dan wordt het sterk verdund met de maag-darminhoud. De wormen kunnen zo diatomeeënaarde gemakkelijk ontwijken. Als diatomeeënaarde echt mechanische schade zou toebrengen, dan zou ook de maag-darmslijmhuid beschadigd raken. Gelukkig is dan niet het geval bij inname van diatomeeënaarde. Paarden eten met regelmaat zand, dat ook scherpe hoekjes heeft, en hierbij is ook geen vermindering van wormen te zien.

Dat diatomeeënaarde een verstorend effect zou hebben op de ontwikkeling van wormlarven in de mest, is helaas ook niet het geval. Ook dit is wetenschappelijk onderzocht.

De belangrijkste wormpreventie is en blijft het regelmatig verwijderen van mest uit weilanden en paddocks.

Bron: https://thehorse.com/136694/will-diatomaceous-earth-kill-worms-in-horses/

 

Lees alles over wormen in het Handboek Wormen bij paarden. Meer info en bestellen in de webshop.

Wil je op de hoogte blijven over endoparasieten en mestonderzoek, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Twitter.